เกี่ยวกับเรา

At GHC, Our Mission Is To Promote Optimum Health Through Herbal Supplements And Medicines.

GHC – Good Health Center

เริ่มดำเนินการด้วยความปรารถนาให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการดูแลสุขภาพตามธรรมชาติ การส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเราควรกระทำเมื่อเจ็บป่วย คือการเสริมพลังและเกื้อหนุนให้ร่างกายบำบัดเยียวยาตัวเองแบบธรรมชาติ ไม่ใช้ยาที่เป็นสารเคมี แต่ต้องใช้สารอาหารจากธรรมชาติที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแห่งโรค

ภาระกิจของเรา คือ ความมุ่งมั่นเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ โดยการผสมผสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาแห่งศาสตร์การแพทย์ตะวันออก (Oriental Medicine) กับวิทยาการสมัยใหม่ด้านโภชนเภสัชสมุนไพร (Herbal Nutraceutical) เพื่อการค้นคว้า วิจัยพัฒนา และผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด

เราค้นคว้าและวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับ สมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา เห็ดทางการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมุ่งเน้นคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้อัตราส่วนที่ถูกต้องและปริมาณสารสำคัญที่ให้ผลลัพธ์ที่เห็นผลต่อสุขภาพ สอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ สำหรับการบำบัด ฟื้นฟู ดูแลด้านสุขภาพ โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อทุกชนิด โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี การวิจัยพัฒนาถือเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของเรา เราใส่ใจในทุกผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาเพื่อกำหนดมาตรฐานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพครบทุกขั้นตอน และด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย ภายใต้แนวทางผลิตที่ดีในการผลิต GMP กฎหมาย พร้อมทั้งผ่านการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ ปลอดภัย และได้ประสิทธิผลสูงสุด

ข้อสำคัญที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้รักใส่ใจสุขภาพ ทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง ห่างไกลจากความเจ็บป่วย มีความสุขกายสุขใจทุกช่วงเวลา และให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุด เพราะเราเชื่อมั่นว่า การมีร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนยาวแบบสุขภาพดี คือความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริง

GHC quality
GHC safety
GHC efficacy